Friday, June 29, 2018

P A G A T A S

PAGATAS

pagatas, pagatas,  sa init nga sabaw kini manghaw-as,
 sa init nga hinigupay, ang gutom maluwas,

 pangandam kini sa dili malilong nga tahas,
 inibtanay kini sa bungot gikan sa ubos paingon sa itaas,

makalingaw, makapatuyhakaw, bisa’g walay waswas,
sa magpungasing pasingot, ang wala kapagatas, matiwas!!!

Monday, June 25, 2018

TIGMO, TIGMO, TIGMO
TIGMO, TIGMO, TIGMO

sukaranan sa mga pangutana,
daghan ang mahingangha, mga mata magsiga,

tiaw mo bay daw sayon, apan lisod diay tugkaron,
mga pangutanang  kon tubagon, ikaw libogon,

may mangaresgar ug tubag,
apan wala,  kay naa ra  kuno’s  tumoy sa dila,

pangutana kining ang tubag wa didto,
wa diri, mangamote hasta mga hambogero,

“Sa iyang kabuotan, daghan pa diay'g tinaguan?”

“Ah sa kadato na niya,  pordoy iya pa gihapong pahimudsan?”

“Ang ako, akoa, ang imo, akoa lang gihapon. Ngano man?'

dong ug day, ang tigmo, tigmo, tigmo,
mga pangutana kining makapalusno!!

Sunday, June 24, 2018

KAKULIAN SA LAWAS

KAKULIAN SA LAWAS

may nagkadaiyang pagdibuho sa lawasnong kakulian,
 kon kini mukuyanap ug  musuol na sa galamhan,

latas sa panahon ug  taas nga pangedaron,
mahimong suki sa kakuliang kinaiyanhon,

daghang hagwa sa kakulian ang bantayanan,
may makapakupos kon tam-is masubraan,

mubukal ang dugo kon karne sa lamisa sigihan,
subrang kitkit sa makaon gikan's ginhawaan 

sakit sa lutahan, subrang himarat imong mata manglurat, subrang hago,  dili magpapugong,  sa ugat makapabughat, 

pagkadaghan baya sa hisgotanan,
kon pagkaong bantayanan atong sumsoman,

niining nagkadaiyang panglawas nga kakulian,    
anaa ra kanato ang pag-amping,  likayan ang patuyang...

Friday, June 22, 2018

H A R A N A

HARANA

ginitikay kini sa gitara,
halad awit sa tinan-ogang giharana,

sa binuhat nga nagpaantaw sa may kayda,
sa kanindot sa harana, siya mahingangha,

kutingkuting, kinablit, kagaskas,
kalandrakas sa nangharana, kuwerdas mangabitas,

bahala na, kinaraang padayag kini sa gugma,
awit sa harana, pamasin’g  kasingkasing itagana,

paningkamot sa nagkadusingot nga haranista,
mutuhop pa unta, sa gidamgong bingka…

TALAN-AWON SA MAGBINATAN-ON


Talan-awon sa mga magbinatan-on:

Kon babaye magbinatan-on,

siya mahiligon kaayong  magpainat, mata, ilong, kilay iparetoke bahala'g ma-ahat, magdungaw, magpaantaw sa  nagpaatbang, sa binuhat nga naghupot ug batan-ong  kidhat, masuko manganlag tigulang, mas maau pa kunoy maalaang kawatan.

Kon lalaki ang magbinatan-on:

Mahasiril siril siya sa pagpaugnat, ipangyarok ang mga ilimnong makapaisog sa nagyatyat, mahisama siya sa buaya, kanunay'ng magnganga, manghinaot nga makatangag   pa, bahalag kon masingohan aslom aslom ug kisomkisom na.

H I L O T


HILOT

mugna sa gamhanang kamot,
manggukod ug manghipos kini’g panuhot,

motangtang sa pagbating alimuot,
mopaluag sa kahiladman mahuhotsuhot,

gahob sa katilingbang nagbarog,
taliwala sa pagkayamukat ug kalibog,

himoong dangpanan, hilot ang gamiton,
malingin nga katarungan ang pasultion,

may hilot nga mopabaskog ug makapabarog,
balhibo's tingkoy ug ilong  manuy-od,

lakip na sa tuhod nga  mangminhod,
hilot kini'ng ang mga  manghihilot,

ug ang magpahilot ra ang magkasabot, 
 hilot-hiloton ba ang buhat nga salawayon?

 suborno ug pangurakot,  tubagon ba ug hilot?
pagkabankarota's panudlanan, masulbad ba ug hilot? 

hilot    gamiton nilang palusot,
 hupayon ang nagpungasi'ng bagotbot.

P A N G A B L I T


PANGABLIT

inamang nga pagdapit,
walay pulong magamit,

may pangablit nga magdalag kidhat, 
kablit kining magdalag pangyawat, 

may kablit nga  magpiyong,
walay imik,  daw muluom,

 pagsusi  nagkumkom nag pahid, 
pansayan diay iyang gipananghid,

may   pangablit nga magdalag grasya,
pangablit kining mamunga, kablit kini sa gugma,

 disgrasya  ang pangablit nga gitaguan sa  kangitngit, pagsusi pa diay, ang naigo sa pangablit, nagpamahit,

ampinganan, binantayan na diay,
nakablitan na sa binuhat nga nagdaladalag kuhit,

 andam ug taganang mangaw-it,
sa pagkamahiligon nimong mangablit

P A G A T A S

PAGATAS pagatas, pagatas,   sa init nga sabaw kini manghaw-as,   sa init nga hinigupay, ang gutom maluwas,   pangandam kini sa...