Thursday, March 29, 2018

KAPE MAKAPA"CANCER"???

Drinking coffee has been considered as an active component of pricking up and enlivening a lovely morning for years.

A Superior Court of Los Angeles ordered  coffee companies to issue a stern warning to coffee drinkers about a chemical that can potentially cause cancer which is blended in coffee making process. 

With a carcinogenic substance known as “acrylamide” which is detected to have formed part in brewing  coffee, it can be told that drinking coffee is now one hell of a short cut to changing your birthday to November 1. Coffee makers must therefore set the tone by informing coffee drinkers all over the world that drinking coffee makes them potential candidates for the big "C" cancer.

Tuesday, February 13, 2018

PETSA KATORSE SA PEBRERO


PETSA KATORSE SA PEBRERO

pangandami ang dakong bugno,
dili lamang abaga, hasta bulsa mangahugno,

paaway sa kaka kining walay tihiktihik,
igot-igot, kuto-kuto, mga higdaanan moagik-ik,

pebrero katorse, may pipilang molit-ad,
sa nagpungasi’ng mga halok  mangatiad,

sabakon  sa hinol ug hapyod nga kinawatkawat,
kalalim baya bation, may masubraan,  mangalibat,

adlaw sa mga managhigugmaay, 
adlaw kini sa lawom nga  hinikyaray, 

hardin sa mga bulak, may  kyuom,
may    gabuliskad,  may magduay, may dili na matak-om,

talan-awon kining tanan sa init nga hinangpanay,
magpasad ang dili  ikapangagdang kalipay..

Saturday, January 6, 2018

TULO KA HARI

TULO KA HARI

Baltazar, Melchor, Gaspar,  giganoy sa kahayag,
Sa layong panaw, silaw sa bituon ang ilang dan-ag,

Nagsangkiig,  gasa gibitbit subay’s dulom nga agianan,
Alang sa mesiyas nga natawo sa pasongan,

Sila ang nagdala sa kalibotanong pahibalo,
Miabot na! Natawo na si Kristo..

Friday, December 29, 2017

SA TUIG 2018, SUGATON TA ANG MGA IRO


SA TUIG 2018, SUGATON TA ANG MGA  IRO


Tik, tak, tik, tak...2018  nagsingabot na…

ang taknaan nagpangatagak,
may mga saad nga namulak,
may nabahaw ug napan-os,
 mga pasalig nga napaltos,
 luyahong minuto ug segundo,
miagunto, gikusokuso,
tuig 2017  nagkaawop na,
nagkalanay sa atong mga mata,
tuig sa mga nagtuktugaok nga manok,
mga hinayon, mga  mahilig magminanok,
pag-ilaid sa mga damgong napulak gitagamtam,
nagpasad sa atong pagpadulong sa unahan..

tik, tak, tik, tak...

maampingong nangandam, ang iro, alang sa 2018,
kakugihan niyang mamaghot, tataw’ng may gipaabot,
bag-ong  panaad gipangladlad,
sa kasingkasing gibukhad,
pagkamabinantayon hingosgan,
pakiglambigit sa kinabag-an,
paghinultol sa buluhaton,
kakugi, kahibalo'g kamadasigön,
 itanom, atong  bugtawön….

tik,tak, tik, tak...
sa atong kamot,
sa atong paningkamot,
mautingkay ang nagpaabot,
sa atong pagbuot,
mahimong maharuhay ug maalimuot,
ang gipangandaman tang  umaabot…

sa tuig 2018,
tubagon ta ang mga pangutanang nagpaabot
iladlad  ta ang agianang gipanglukot
hala pasudlon ta ang mga iro, panid-an ta ang muabot….

tik, tak, tik,tak...

Tuesday, October 31, 2017

P A L A M I

PALAMI

buhat nga magikan sa pagbati,
lawom, magtangag ug tanghaga ang palami,

 may hangos, hangak, pangugat nga lami,
 hasta pangibot sa buhok ug bungot mabati ang lami,

tagamtamon kini kon magpalami,
 pagkaon, ilimnon, hasta talan-awon may lami,

sa palami ang tanan aboton,
mata, dila, kamot, ugat kini  galamiton

sa palami, pagpanglumoy, pamugnaw,
susamas simod sa itoy, nag-uga, nagpaantaw-antaw

kini timaan kon sa palami ikaw  mahutdan,
mahisama ka na lang sa tinabunan’g kinupusan… 

Thursday, October 5, 2017

K A L I K O P A N


KALIKOPAN

sabakan sa kalibotanong mithi ug ting-usbawan,
kini mapasagdan kon mopasuwabi ang mga kanahan,
kasapaan, kakahuyan, kalasangan,  kadagatan,

hinatag kining tanan sa kahitas-an,
tumong ug tuyo nga kapahimuslan sa tanan,
kabukiran,  hasta mga ihalas nga kahayopan,

kalikopan sagad pahimuslan sa walay kabangkaagan,
sa ngalan sa kalikopan, kitang tanan mag-ambahan,
karon ug sa umaabot pang kaliwatan atong panalipdan,

limpyo, tunhay, ug makiangayong pagdumala,
 ipabarog ta ang pagpanginlabot nga walay kakulba,
kalikopan, gipanag-iya kini sa katawhan,

gasa kining tanan, gitahan alang sa kaayohan,
 kini panghingusgan ug panalipdan natong tanan,
tungod kay kon dili karon, kanus-a pa man???

Sunday, October 1, 2017

ANTING-ANTING

ANTING-ANTING

pagtuo-tuo kining nagikan sa karaan,
migitib, milipang hangtod ning panahon's mga mat-an,

bato, ngipon, bala, himbis, ug  may binotelya,
sagad ibakos kining gamiton agi'g pangontra,

 anting-anting panagang’s binuhatang tinabonan,
 silingan, higala, kaparentihan, hasta asawa malimdan,

 apan kuydaw dili kini kanunayng saligan,
magsalig,  hasta ang   pagpauli tuyuong  mabuntagan,

kay lagi dunay anting-anting nga suwayan,
panagang’s kawras, bugno,  hasta's larot sa mabuntagan,

ang antingan mamasin nga iyang malutsan,
ang ginabiing tulumanon, sa tigre’ng asawa’ng nabiyaan..

KAPE MAKAPA"CANCER"???

Drinking coffee has been considered as an active component of pricking up and enlivening a lovely morning for years. A Superior Cour...