Monday, April 17, 2017

KINAMAIMPLUWENSYA SI DIGONG

KINAMAIMPLUWENSYA SI DIGONG


Besting over other renowned and respected leaders of various fields of human endeavor is one that demonstrates the kind of leader we have in our midst, Digong Duterte.

Time's "most influential" title could best serve as another milestone of Digong's firebrand character. So drug abusers, criminals, putschists and corrupt government servants, you are in to more troubles ahead. 

WALAY ANGAY KABALAK-AN ANG BOHOL

WALAY ANGAY  KABALAK-AN ANG BOHOL

Nothing is more convincing to allay the fears of the doomsayers than pursuing the scheduled meeting of ASEAN delegates in Bohol after the bloody encounter between the abu sayyaf and government troopers.

No doubt, the government has vast power and incalculable capability to destroy whatever threat there is to be addressed because it has the political will and untarnished credibility in terms of preserving peace and order within its territorial jurisdiction. Good luck!!!

Sunday, April 16, 2017

NABUHI ANG PAGLAUM NI DONG

NABUHI ANG PAGLAUM NI DONG

Si Dong namulong sa iyang pagpamisita, “Day, tagai intawon ko ug higayon nga makahatag sa akong kainit diha kanimo. Taga-i ko ug paglaum”

Tubag ni Day, “Ayaw usiki ang imong panahon, wala kay mapaabot, dili ka makalaum.”

Nibarog si Dong, “Sige, Day, kay dili ka man mosugot nako, tugoti nga molakaw ko apan bawnon ko ang imong katahom. Dad-on ko ikaw sa akong mga damgo ug paglulinghayaw sa layong unahan. Sakto pud, adto ko sa Manila akong pailisan akong tiket sa grand lotto nga nakadaug.”

Si Day nakalitan. “Unswaaa!.. Oi Dong, ayaw pagbinata diha ha. Kon mao man gani na. Ayaw ko bawna sa imong damgo, kuyoga gyud intawon ko aron mahatagan nato ug kalamposan ang paglaum natong duha.”

Saturday, April 15, 2017

K A B A N H A W A N

KABANHAWAN

kasaulugan kini human sa pagpasakit,
mangugkat ug  modan-ag sa nagpangitngit,

kagutom, kauhaw ug kamingaw sa puasa,
 sa kabanhawan, kini wagtangon sa panaghiusa,

kitang tanan magpakitakos  pagtuhog sa sugo,
sa pagkamatarong ug paglikay sa dalang naglikoliko...

NEGOSYO BA ANG GUBAT???

NEGOSYO BA ANG GUBAT???

Every battle must be fought ferociously  to deliver the message that it is aimed at catching world attention.   Unloading the "mother of all bombs" into an unexpected target after the ruckus created by the "sarin gas" attack in Syria  raised eyebrows among the anxious leaders of the free world. Could this be the beginning of  demonstration of the latest  U.S weaponry? Or could this be treated as a warning that the U.S is capable of doing anything just to be acclaimed as the  super power of the world in the guise of being perceived as the super police force by Russia?

War is business. And war is a cheap shot at getting  one's economy back into contention  from the brink of collapse.  The U.S economy is in dire need of money to finance the promised wall in the U.S - Mexican border.  Donald Trump, wily as he is,  can do anything at his disposal.  Let's wait for the next episode on the standoff between the US.  and North Korea.

Tuesday, April 11, 2017

T I L A

TILA

gilok, gil-as ug daw may manggimok,
kon sa pulong tila kita maghinuktok,

 kasagaran  ang dila ug tila gibugkos,
 sa  binuhatan nga kanunay’ng  nag-uros uros,

 ang tila galamiton sa mamainit,
  panagang kini kon may manguhit,

 mga mahilig motilaw, mga pilian,
sa tila,  may mga  binuhat mahimong kaintapan,

 mga sigurista,   tila himuong sukdanan sa nakita,
papait, tinab-ang, ug may minatamis nga pinangita,

 may butang nga  paninguhaong paubanan lang,
sa tila ug dila, nga dili mahimutang sa kalihokan,

 sa tila ikaw pahibal-ong haum ba’ng imong nakit-an,
hinog na bang pahimongtan’s kainit nga dili   kapugngan.

Friday, April 7, 2017

Kaban ni D_BystandeR: TUKMANG LAKANG ANG PAGPALAGPOT SA WARDEN

I have high trust and confidence in the wisdom of Mayor Tommy O against the decision of replacing Supt. Jessie Calumpang as Warden of Cebu City Jail. So far what I observed about the major decisions of Tommy is pro people and there is nothing wrong with the way he administers his executive functions.

Kaban ni D_BystandeR: MAY KALAINAN ANG PAMABAYE NI ALVAREZ KAYSA PANGABIT NI DE LIMA???

Talking about the extra marital affair of Speaker Alvarez and trying to use it as a weapon against him when in the context of comparing it with the case of De Lima with her boyfriend Ronnie Dayan is of no moment because the relationship of De Lima to her boyfriend Ronnie is poles apart as De Lima is utilizing her boyfriend to become her bagman inside NBP where collections of bundles of drug money from big time drug lords to finance her political senate candidacy was the controlling factor. 

In other words, De Lima used her boyfriend in furtherance of committing a large scale crime as drug protector inside New Bilibid Prison. Whereas in  the case of Speaker Alvarez there is no crime committed but is purely about a meeting of the minds of liberated adults to make themselves happy with what they consider as responsible attraction between people of opposite sex.

Tuesday, April 4, 2017

P R I N S I P Y O

PRINSIPYO

dugukan kini sa mabuot nga katilingban,
sukdanan sa pintok ug  hugot nga baroganan,
panan-aw nga dili katiawtiawan ug  kasarangan,

bantayanan, kon ikaw mawagtangan ug prinsipyo,
mahisama ka sa  binuhat nga walay anino,
sa pagkatinuod, dili mapalit ang tinuod nga prinsipyo,

dili kini  masul-ob, makaon, ug  maladlad  sa merkado,
sambugan mo man, tunawon mo man sa haylo,
tunolan mo ma'g tibuok ug sinsiyo….


Friday, March 31, 2017

ANG PAG-ANTOS NI KRISTO


ANG PAG-ANTOS NI KRISTO

gipakatawo siya nga manluluwas,
gitaak ang pagsuway'ng nagabas-gabas,

 ang pagkaharianon ba ipatigbabaw?
ang pag-antos ba angay'ng ipalutaw?

saksi kita'ng tanan sa talan-awong nagkaguliyang,
panghilabot,  panipit, panapaw, pamintaha sa uban,

nanumbaling ba kita sa pagsilsil sa alimpatakan,
nga mugna lamang kining tanan sa kahuyang?

sa pagkamabaw sa atong pagtuo'ng gibarogan?
apan siya ang nangatubang ug  nagpalansang,  

siya nga mipalit sa dili maihap nga kasaypanan,
 miula sa iyang dugo ug singot sa kalbaryo,

mibaswat sa palas-onon sa pagkamasalaypon,
ang pagkamaulipnon nato’s pagpakasala nga tawhanon,

kini ang dangilag sa kasakit nga iyang giduphan,  
misangpit,  ug mihangad sa langitnong amahan,

" DIOS KO, DIOS KO, NGANONG GIBIYAAN MO AKO?”

kini ang pag-antos ni Kristo.

Wednesday, March 29, 2017

NANALAW SI ITSOY


NANALAW SI ITSOY

Sa dalan Bonifacio, dakbayan sa Sugbo, nagpuyo si Itsoy Garboso. Nanag-iya siya'g tindahan sa bugas. Kon unsa ka taas sa lut-od sa sinakong bugas sa iyang tindahan, susama usab kataas ang iyang liog ug lagyo’ng tinan-awan kon siya hulaman kon iyang buhian ang sakit nga pinulungan sa pagbalibad.

"Tsoy, mahimo bang muhulam nimo’g usa ka kilo’ng bugas? Ikaw ra man gud ang nanag-iya’g tindahan nga duol kaayo sa akong gipuy-an. Wala pa man gud ko masuweldoi sa pagpanabod ug budbod.” ni Petring pa mapaubsanong namulong.

"He,he, kapresko gud nimo Petring. Kabag-o pa natong nagkaila. Wala ka masayod, dakong kuwarta akong gipamuhunan sa akong negosyo? Ako ning gipasingtan ug dili laway akong gipuhunan. Yuna pa, gadako man lang nang lawas nimo. Naa pa gyuy sa pangalan ang imong agtang. Wala gyud ka katabang nako bisan pagbubo ug gamay'ng puhunan. Unya imong huwaman? Wala ka malipong? Diin ka man gud gikan nga karon ka man lang nagpadungog nga mangutang?"

"Tsoy, Napriso man gud ko. Nakasaad nako nga magbag-o na. Akong gibugha kaniadto ang tawong nanginsulto nako. Kining pangalang gipatik sa akong agtang mao ni ang pangalan sa akong gibugha nga nakapadala nako sa munti. Yuna pa Tsoy ha." Gihinol ni Petring ang iyang agtang.
Pagkahuman..

"Ayaw’g kabalaka Tsoy, puwede pa masulod imong pangalan diri. Mahimo pang ipatik nako. Ako lang pud ipaandam ug bukhad akong banig sa Munti. Mobalik na lang ko didtoTsoy."

"Unswaa? Hala, kadyot sa. Petring, naa pay duha ka kilong bugas diri o. Hala dad-a ni. Sus, ikaw bayaaa...dili kakomedyahan. Pakapinan pa tika’g tinughong aron makakaon dayon ka..." gipaningot si Itsoy nga namulong samtang nagtan-aw ni Petring nga nakabuhi na ug pahiyom samtang naghipos sa sundang balik sa iyang sakuban. (katapusan).

KINAMAIMPLUWENSYA SI DIGONG

KINAMAIMPLUWENSYA SI DIGONG Besting over other renowned and respected leaders of various fields of human endeavor is one that demo...