Friday, June 26, 2020

P A N G L U O D


PANGLUOD

buhat nga nagumikan sa balikog nga sangputanan,
dili tukma sa iyang gipaabot ang nasum-okan,

kinaiya kining dili kabalibaran,
tawhanong pagbati, mosangput sa  pagkaluoran,

may maaburido, magpamahit ug mabagulbolan,
sa pagkaluoran diay siya gisanapan,

mga tigulang maluoran kay nakalimtan,
mga bata'ng wala mahatagi'g duwaan luoran,

mga asawa mahimung luoran,
nagpahumot may gipangandaman,

apan ang bana'ng subra kalaagan,
dugay'ng nauli gikang nangitag kapanibaan,

 tinap-anang giandam sa talad kan-anan,
lakip na ang gipahumutan,

nabahaw, nanguga,  ug napan-osan,
asawa nahimong luoran sa bana'ng nabuntagan,

 kining banaha angayang makawrasan,  
mga asawa magpangagot, kay tulumanon gilimot-limotan..

Monday, June 15, 2020

LUTHANG DILI PA KAGAR

LUTHANG DILI PA KAGAR

ang imong kamatinagdanon,
timaan sa imong paghinumdom,
sa pagpangukay sa buluhaton,
dili ka pa gayud kalimtanon,
bisan pag gibiyaan sa kabatan-on,

bisa’g gisibatan’s gikakuyog nga batan-on,
apan pabilin’g hugot nga motisar,
magpabilin’g kusog mangareglar
aron dili makalimtan, dili maalaan’g
magdaladala na lang ug kagar nga luthang…

Thursday, June 11, 2020

K A G A W A S A N

KAGAWASAN

mithi ug pangandoy kini’s binuhat nga hinigtan,
 kanasoran, katawhan init nga mangilaba ug kagawasan,

kanunay’ng tukawan, halingon, initon sa sug-angan,
 pangindahay, damgo, alalayan ug mainitong tinguhang

magdalag sulo sa kahayag, hugtanong ginunitay ipakatag,
hangpon ta ug agakayon kini sa gawasnong pagpadayag…

Saturday, June 6, 2020

L U G A W

LUGAW

pagkaong hugupan sa mahilig ug sabaw,
hasta singot mahigop sa init ug lamiang  lugaw,

kamatuoran matataw sa lugaw,
gamay ra ang gasto, inantigo  ang paglugawlugaw,

sa nanago ug kuwartang bahaw,
kanunayn’g magkadusingot,  kanunay'ng maglugaw,

mga anak nga nagkataykatay ug  nagpusotpusot,
inadlawong pagkaon tubagon sa lugaw'ng dinaginot,

makatambal ang pagkaon ug lugaw,
bation kag busog bisag bulsa gihidlaw,

kawad-on, kakulang, sa lugaw,
wagtangon ang panghuy-ab sa kalderong hungaw.

Saturday, May 30, 2020

L A M I

LAMI

dibuho kini sa katagbawan'g,
magumikan sa imong matilawan,

ikaw magpangita ug kanunay'ng
maghinamhinam, manggimok ang kaunoran,

kalami himoon'g sukdanan,
may panglimutan, kalami dili kabalibaran,

giingon'g lami ang gidili, kini ang pangitaon,
ang lami dugokon, sama sa pagkaon, imnonon,

mga talan-awon, buot mong tagamtamon,
dili na lang unta pa taposon ang kalalim bation

apan bantayanan kining tanan,
delikado gihapon ang lami kon imong masubraan,

dili lamang sa kalimutaw ikaw mawad-an,
sa tingog mahutdan, hasta's latos ikaw maabtan,

ikaw patagmon, pailhong dili kanunay'ng
maayo ang magsige ug palami sama sa pagpatuyang,

kon ang lami nga imong gikabuangan,
napanag-iya na diay sa uban…

LIPAT LIPAT

LIPAT-LIPAT

kini usa ka pagyamayama,
tipigan, tapin-an, ang tukma,

paspas nga pangwarta,
pahimulos sa ginansiyang dili ilaha,

pangabuso sa pagsalig,
mamuhunan ug pasalig, magpaalig-alig,

lipat-lipat dali kining mabuhat,
kon imong gibarogan ahat,

wala magtugkad sa kaligdong,
wala sambugi ug kamatinud-anon…

K A A K U H A N

KAAKUHAN

pulong nga nagbatbat,
sa kamatinumanon sa pagbuhat,

sa gimbuhaton kini gisang-at,
sa abaga gipabug-at…

kahibalo, singot ug kahago ihalad,
pagtuki sa pinakamaayong mabuhat iladlad,

sa nagkadaiya’ng mando ug sugo,
kanimo ug kanako, katagbawan ibubo…

kining tanan hataga'g katumanan,
atong hinumdoman, kaakuhan dili yamayamaan

dili sa pulong, sa buhat kini batonan
kaakuhan sukdanan sa maayong binuhatan…

Friday, April 24, 2020

PASALAMATAN TA ATONG MGA MANGGUGUBAT SA CORONA VIRUS, SA MGA NANGATUBANG SA PANDEMIK


PASALAMATAN TA ATONG MGA MANGGUGUBAT SA
CORONA VIRUS,  SA MGA NANGATUBANG SA PANDEMIK

ang kalibotan karon gilubat lubatan,
katawhan nagkayamukat, nabalisa ug nagkaguliyang,

ubo, sip-on, hilanat, panakit sa kalawasan,
nerbiyos, kagutom, mikuyanap sa galamhan,

inadlawong pinangitaan,  mga kaldero gipangkulban,
dili sayon, dili katiaw-tiawan, corona virus walay giliatan,

mugna ba kini sa kalantip nga siawan?
balos ba kini’s kwaknit nga gihimong sumsoman?

tataw’ong  walay giila, walay pupanagana si corona,
moabot kini’ng walay pupananghid, walay makakompyansa,

panahon karon sa kaabtik, pag-ampo atong bukharon,
mga bata, edaran,  tigulang, tanang kahasol atong kalawaton,

mga mananambal, ug nars  sa hospital dili malisang,
corona virus, gitamparus, gikulata sa walay kukahadlok,

basurero, taga banko, hasta pulis ug sundalo
nagpakatakos pagpadayon sa gimbuhatong  walay pupanuko,

talagsaong kaisog, gigampan, dili makitang virus,
gipangitaan ug sulbad, taga goberno kanunay’ng maghaguros,

hinatagay sa hinabang, salapi, bugas dala pahiyom,
giuran-uran basta makapaabot lang sa nipis nga tiyang  gutom

giingong si corona, kon maabot na sa kinapungkayan,
mahilis, mawala, maunlod, kay lagi kini lumalabay man lang,

sa tumang pagpaubos, bisan kutoy, ug minghoy,
kaisog, ug panaghiusa kab-oton ta, corona virus musutoy,

kalimpyo sa palibot,  pag-amping, taptap sa nawong,
panghinaw, panghilam-os ug kaligo makanunayon, 

sinukod nga lay-anay, palayo sa tinandayay, 
limot-limotan lang sa ang tagay sa kalipay,

sulod sa  panimalay, huptan ta ang paglaum,
si corona dili nato pasudlon, ato siyang abugon!!!

pinaagi kanilang tanan, nga walay pahuway’ng nakigbatok,
corona virus, mapukan, mobagtok nga walay pupamilok!!!

Sunday, April 12, 2020

NAGKALAIN-LAIN ANG KANDIIS


NAGKALAIN-LAIN ANG KANDIIS

kandiis nga dayag makita:
 “kaguwapaaa, kandiison lagi na siya…”

kandiis nga dala sa subra’ng timbang:
 “Ah, grabbeeeh…..hasta lukon-lukon nangandiis?”

kandiis nga tinagoan, dili pahayagan:

 “Tinuod ni Noy? Kandiison lagi, murag pulos panit..? natingala si Kordapya.

Pasagdi lang Day, dala lang kana  sa katulogon. Hala, paghinayhinay lang,  aron dili siya matugaw,  dili mapukaw,  basin ug mubalhin ang pangandiis dinha sa tam-is nimong pahiyom..” namulong si Noy Kuyos samtang nagpahilot sa iyang panuhot ni Inday Kordapya…

ang kandiis nga gikagubtan sa kaliwat ni Adan…

badlis sa panagway,
talan-awong mubathay matag talidhay,
kiyoom kon magpakahilom,
molutaw kon mopahiyom,

makapadugang kini sa kaanyag,
sama's gihay matataw kon mobuliskad,
makapakandiis ang subrang timbang,
manurok kini hangtod sa imong tinaguan,
kandiis kahimut-an, kaibgan ug kagubtan,
sa kaliwat ni Adan.

Sunday, March 29, 2020

AYAW TABONI, KAY AKO LANG UNYA BALIKON!!!

AYAW TABONI, KAY AKO LANG UNYA BALIKON!!!

buhat nga bunga sa paghinumdom,
muokadyang sa nabiyaang balikonon,
muotingkay’s mga saad nga bukharonon,
mga pagbati, mga pagtuki nga tulokibon,

aron sa pagbalik, kining tanan hangpon,
sugaton, lunhawon  sa mainit nga  paghandum
nagkalainlain ang katuyoan ug talan-awon
kon pagbalik na maoy atong palutawon

may mga binuhat nga mapinanggaon,
dili mahinultol nga maghunahuna sa balikonon…

“Inday, ayaw gayud kini’g taboni kay akong balikon.”

“Mamugas sa ta Dong, piyahok ka na kaayo’g nawong. Nipis na pud imong dunggan. Hala ayaw kabalaka,  ato lang unya ning initon.”

“Sus, ayaw kumpyansa. Corona virus baya ang uso ron..”

Friday, March 27, 2020

CORONA VIRUS

CORONA VIRUS

ang kalibotan karon gilubat lubatan,
katawhan nagkayamukat, nabalisa ug nagkaguliyang,

ubo, sip-on, hilanat, panakit sa kalawasan,
nerbiyos, kagutom, mikuyanap sa galamhan,

inadlawong pinangitaan,  mga kaldero gipangkulban,
dili sayon, dili katiaw-tiawan, corona virus walay giliatan,

mugna ba kini sa kalantip nga siawan?
balos ba kini’s kwaknit nga gihimong sumsoman?

tataw’ong  walay giila, walay pupanagana si corona,
moabot kini’ng walay pupananghid, walay makakompyansa,

panahon karon sa kaabtik, pag-ampo atong bukharon,
mga bata, edaran,  tigulang, tanang kahasol atong kalawaton,

giingong si corona, kon maabot na sa kinapungkayan,
mahilis, mawala, maunlod, kay lagi kini lumalabay man lang,

sa tumang pagpaubos, bisan kutoy, ug minghoy,
kaisog, ug panaghiusa kab-oton ta, corona virus musutoy,

kalimpyo sa palibot,  pag-amping, taptap sa nawong,
panghinaw, panghilam-os ug kaligo makanunayon,  

sinukod nga lay-anay, palayo sa tinandayay,  
limot-limotan lang sa ang tagay sa kalipay,

sulod sa  panimalay, huptan ta ang paglaum,
si corona dili nato pasudlon, ato siyang abugon!!!

P A N G L U O D

PANGLUOD buhat nga nagumikan sa balikog nga sangputanan, dili tukma sa iyang gipaabot ang nasum-okan, kinaiya kining dili ka...