Saturday, January 6, 2018

TULO KA HARI

TULO KA HARI

Baltazar, Melchor, Gaspar,  giganoy sa kahayag,
Sa layong panaw, silaw sa bituon ang ilang dan-ag,

Nagsangkiig,  gasa gibitbit subay’s dulom nga agianan,
Alang sa mesiyas nga natawo sa pasongan,

Sila ang nagdala sa kalibotanong pahibalo,
Miabot na! Natawo na si Kristo..

Friday, December 29, 2017

SA TUIG 2018, SUGATON TA ANG MGA IRO


SA TUIG 2018, SUGATON TA ANG MGA  IRO


Tik, tak, tik, tak...2018  nagsingabot na…

ang taknaan nagpangatagak,
may mga saad nga namulak,
may nabahaw ug napan-os,
 mga pasalig nga napaltos,
 luyahong minuto ug segundo,
miagunto, gikusokuso,
tuig 2017  nagkaawop na,
nagkalanay sa atong mga mata,
tuig sa mga nagtuktugaok nga manok,
mga hinayon, mga  mahilig magminanok,
pag-ilaid sa mga damgong napulak gitagamtam,
nagpasad sa atong pagpadulong sa unahan..

tik, tak, tik, tak...

maampingong nangandam, ang iro, alang sa 2018,
kakugihan niyang mamaghot, tataw’ng may gipaabot,
bag-ong  panaad gipangladlad,
sa kasingkasing gibukhad,
pagkamabinantayon hingosgan,
pakiglambigit sa kinabag-an,
paghinultol sa buluhaton,
kakugi, kahibalo'g kamadasigön,
 itanom, atong  bugtawön….

tik,tak, tik, tak...
sa atong kamot,
sa atong paningkamot,
mautingkay ang nagpaabot,
sa atong pagbuot,
mahimong maharuhay ug maalimuot,
ang gipangandaman tang  umaabot…

sa tuig 2018,
tubagon ta ang mga pangutanang nagpaabot
iladlad  ta ang agianang gipanglukot
hala pasudlon ta ang mga iro, panid-an ta ang muabot….

tik, tak, tik,tak...

Tuesday, October 31, 2017

P A L A M I

PALAMI

buhat nga magikan sa pagbati,
lawom, magtangag ug tanghaga ang palami,

 may hangos, hangak, pangugat nga lami,
 hasta pangibot sa buhok ug bungot mabati ang lami,

tagamtamon kini kon magpalami,
 pagkaon, ilimnon, hasta talan-awon may lami,

sa palami ang tanan aboton,
mata, dila, kamot, ugat kini  galamiton

sa palami, pagpanglumoy, pamugnaw,
susamas simod sa itoy, nag-uga, nagpaantaw-antaw

kini timaan kon sa palami ikaw  mahutdan,
mahisama ka na lang sa tinabunan’g kinupusan… 

Thursday, October 5, 2017

K A L I K O P A N


KALIKOPAN

sabakan sa kalibotanong mithi ug ting-usbawan,
kini mapasagdan kon mopasuwabi ang mga kanahan,
kasapaan, kakahuyan, kalasangan,  kadagatan,

hinatag kining tanan sa kahitas-an,
tumong ug tuyo nga kapahimuslan sa tanan,
kabukiran,  hasta mga ihalas nga kahayopan,

kalikopan sagad pahimuslan sa walay kabangkaagan,
sa ngalan sa kalikopan, kitang tanan mag-ambahan,
karon ug sa umaabot pang kaliwatan atong panalipdan,

limpyo, tunhay, ug makiangayong pagdumala,
 ipabarog ta ang pagpanginlabot nga walay kakulba,
kalikopan, gipanag-iya kini sa katawhan,

gasa kining tanan, gitahan alang sa kaayohan,
 kini panghingusgan ug panalipdan natong tanan,
tungod kay kon dili karon, kanus-a pa man???

Sunday, October 1, 2017

ANTING-ANTING

ANTING-ANTING

pagtuo-tuo kining nagikan sa karaan,
migitib, milipang hangtod ning panahon's mga mat-an,

bato, ngipon, bala, himbis, ug  may binotelya,
sagad ibakos kining gamiton agi'g pangontra,

 anting-anting panagang’s binuhatang tinabonan,
 silingan, higala, kaparentihan, hasta asawa malimdan,

 apan kuydaw dili kini kanunayng saligan,
magsalig,  hasta ang   pagpauli tuyuong  mabuntagan,

kay lagi dunay anting-anting nga suwayan,
panagang’s kawras, bugno,  hasta's larot sa mabuntagan,

ang antingan mamasin nga iyang malutsan,
ang ginabiing tulumanon, sa tigre’ng asawa’ng nabiyaan..

Thursday, September 28, 2017

M O S K I T E R O


MOSKITERO

panagang sa mga sipat nga lamok,
likay sa mga kusog mosuyop ug manuslok,   

moskitero pangandam sa lawom nga hinanok,
sa mga kugihan,  salag kini sa mainit nga hangop,

mga palahubog, dugay’ng makauli, lakwatsero
mga badlongon, dili pasudlon sa moskitero,

mga inday ug dodong nga  mahiligong magmoskitero,
magngisi ug magtingsi kon makasulod na sa moskitero, 

parayeg ukayon, mga bungot sabongon,
sulod sa  moskitero,  tukbilon,  tunhayon, tugkaron,

tambalan,  ang kagil-as sa kagabhion,
sulod sa moskitero, madimdim ang tam-is nga pahiyom..  

Saturday, August 26, 2017

T A D T A D

TADTAD

tadtad ug tagod managsama mga higala,
 karne, idat-ol, ipatong, sa tadtaran nga way giila,

maglagobo ang tinadtaray sa kamerkadohan,
pinahimutang, inamang ang tinadtaray sa kabalayan,

 sa karne magpiniliay, magsinikhanay,
alegre gayud kon may tinadtaray,

may motadtad bisag yayay, 
singot magtabisay, tadtad kining walay atrasay,

tinadtaray magsugod sa hinayhinay ug inanay,
mangugat, mutiurok, ug maglungaylungay… 

Thursday, August 24, 2017

I T L O G

ITLOG


sukaranan kini sa piso human mapusa,
may dagko ug gagmay'ng itlog nga atong makita,

samtang may itlog nga mamugnaw,
mangunot kon panahon sa tingtugnaw,

giingong ang itlog gamay kon dali ra moyayay,
samtang dako ang itlog sa palaaway,

walay itlog ang taslakan ug talawan,
dayag mapiho sa pinulungan ang iyang kakulang,

sa binairay ug katarungan, dali rang motikangkang,
haguka ug kanunay'ng palingpaling ug baroganan...

Sunday, August 13, 2017

MANAGSAMA ANG TANAN SA MATA SA BALAOD???

"I'll quit if my son is into corruption" words of Digong that hug the media these days. If we take his words hook,  line,  and sinker, then we'll probably have no Digong to greet us in December 2017.

The reality check however  is this. Digong will always be a firebrand leader. Let's give him credit to his colorful words because it sets the tone of a strong persona in him. His critics have a hard time finding blunders  on his management style and policy-making strategy, with the way he shattered the establishment, the oligarchs, and the wily trapos.

The Bureau of Customs controversy is a complex matter to tackle. While witness Taguda, mentioned the Vice Mayor of Davao City  as part of the Davao Group who smuggled goods but he never saw or met him.

By itself, such declaration implicating the Vice Mayor is nothing but air of suspicion which can never stand the test of moral certainty. It is best for investigators to dig deeper into the controversy in its entirety.

Clearly, no one is above the law. Anyone who is found committing acts in violation of existing laws must be prosecuted to the fullest extent.

Saturday, August 12, 2017

TINUGYANAN SA BALAOD

TINUGYANAN SA BALAOD

tul-id ug tikig iyang barog,
sinaw'g sapatos daw gitilaag bitin sa kadangog,

kamatinabangon sa nanginahanglan,
 pagpatuman sa balaod iyang gipuhunan,

pamolbos, panipit sa binuhatang sipat,
matang sa buhat sa tinugyanang kiat,

 pakiglambigit sa mat-an ug kukhan,
 talan-awon kon pagkatinugyanan makalimtan,

bililhong tsapa tamakan, yamayamaan,
masulub-ong kamatuoran kon pamalaod  usikan..

Tuesday, August 1, 2017

B I S Y O

BISYO

buhat nga gipanghimaraut,
giyam-iran sa pagkadunot,

talan-awon kining namugna,
sa kahuyang ug binuhatang haguka,

 alak, drugas, sugal hasta sigarilyo,
 pipila lamang kini's mga bisyo,

 kon malikayan mohatod sa kabag-o,
katarong ug dili ka pa  makaperhisyo,

 panigbas, pangluthang ug pagpangtumba,
 hinungaw kini's bisyong daw way giila,

 bisan kinsa, mahimong matakbuyan,
 bisyo kini sa kamaibogong dili kapugngan,

 panghuong kini sa tinambalan sa uban,
 bisyo  sa kaigmat mangilog ug  bingkang tinan-ogan,

tagamtam,  tilaw, kitkit   sa lami nga gidili, 
magikan kini’s  panggimok sa kabuhi nga midahili…

TULO KA HARI

TULO KA HARI Baltazar, Melchor, Gaspar,  giganoy sa kahayag, Sa layong panaw, silaw sa bituon ang ilang dan-ag, Nagsangkiig,  ...