Thursday, August 25, 2016

H U M O L

HUMOL

humol, humol, humol,
mga lugdanan ihumol,

mga humulanan ihumol,
aron sa sangka, dili na mangarol,

sa kamahiligon manghumol,
may  mangluspad, may mangnipis sa humol,

humol makapadangog, makapatukmod,
mosusi kon lig-on ka pag tuhod,

sa humol ug hinumulay,
dili ka mabiyaan sa hagit ni inday.

W I W I


WIWI

wiwi buhat nga mubulikat ug gingi,
mususi sa gi-wiwi kay manigurong dili ba hiwi, 
may pipila nga  mangihi may magwiwi

may giwiwi aron makakita'g nanghiwi,
 apan may pagwiwi nga lahi,
kini ang pag-utingkay sa   gidili,

mangukay kini sa kabuhi,
hinaguang dugos ug singot modahili,
tagamtamon, tilawan ang kalami sa gidili.

Wednesday, August 3, 2016

TAMBAL SA KALUYA


TAMBAL SA KALUYA

panambal mahimong tuburan sa paglaum,
mga kaluya, sa tambal kini atimanon,

may kaluya'ng nasinatian kay nasubraan,
 may kaluya'ng bation kay nakalimtan,

 siya mamasin, manganti’ng iyang bawion,
 iyang madimdim ang  hamog sa kaadlawon,

makatagay lamang sa gamhanang ilimnon,
 manguha sa tinubdang dili masayonsayon,

dugos kining nagikan sa binuhat nga nagbaton
 sa lumoy ug tam-is nga pahiyom...

P A N G L U O D

PANGLUOD buhat nga nagumikan sa balikog nga sangputanan, dili tukma sa iyang gipaabot ang nasum-okan, kinaiya kining dili ka...