Saturday, August 26, 2017

T A D T A D

TADTAD

tadtad ug tagod managsama mga higala,
 karne, idat-ol, ipatong, sa tadtaran nga way giila,

maglagobo ang tinadtaray sa kamerkadohan,
pinahimutang, inamang ang tinadtaray sa kabalayan,

 sa karne magpiniliay, magsinikhanay,
alegre gayud kon may tinadtaray,

may motadtad bisag yayay, 
singot magtabisay, tadtad kining walay atrasay,

tinadtaray magsugod sa hinayhinay ug inanay,
mangugat, mutiurok, ug maglungaylungay… 

Thursday, August 24, 2017

I T L O G

ITLOG


sukaranan kini sa piso human mapusa,
may dagko ug gagmay'ng itlog nga atong makita,

samtang may itlog nga mamugnaw,
mangunot kon panahon sa tingtugnaw,

giingong ang itlog gamay kon dali ra moyayay,
samtang dako ang itlog sa palaaway,

walay itlog ang taslakan ug talawan,
dayag mapiho sa pinulungan ang iyang kakulang,

sa binairay ug katarungan, dali rang motikangkang,
haguka ug kanunay'ng palingpaling ug baroganan...

Sunday, August 13, 2017

MANAGSAMA ANG TANAN SA MATA SA BALAOD???

"I'll quit if my son is into corruption" words of Digong that hug the media these days. If we take his words hook,  line,  and sinker, then we'll probably have no Digong to greet us in December 2017.

The reality check however  is this. Digong will always be a firebrand leader. Let's give him credit to his colorful words because it sets the tone of a strong persona in him. His critics have a hard time finding blunders  on his management style and policy-making strategy, with the way he shattered the establishment, the oligarchs, and the wily trapos.

The Bureau of Customs controversy is a complex matter to tackle. While witness Taguda, mentioned the Vice Mayor of Davao City  as part of the Davao Group who smuggled goods but he never saw or met him.

By itself, such declaration implicating the Vice Mayor is nothing but air of suspicion which can never stand the test of moral certainty. It is best for investigators to dig deeper into the controversy in its entirety.

Clearly, no one is above the law. Anyone who is found committing acts in violation of existing laws must be prosecuted to the fullest extent.

Saturday, August 12, 2017

TINUGYANAN SA BALAOD

TINUGYANAN SA BALAOD

tul-id ug tikig iyang barog,
sinaw'g sapatos daw gitilaag bitin sa kadangog,

kamatinabangon sa nanginahanglan,
 pagpatuman sa balaod iyang gipuhunan,

pamolbos, panipit sa binuhatang sipat,
matang sa buhat sa tinugyanang kiat,

 pakiglambigit sa mat-an ug kukhan,
 talan-awon kon pagkatinugyanan makalimtan,

bililhong tsapa tamakan, yamayamaan,
masulub-ong kamatuoran kon pamalaod  usikan..

Tuesday, August 1, 2017

B I S Y O

BISYO

buhat nga gipanghimaraut,
giyam-iran sa pagkadunot,

talan-awon kining namugna,
sa kahuyang ug binuhatang haguka,

 alak, drugas, sugal hasta sigarilyo,
 pipila lamang kini's mga bisyo,

 kon malikayan mohatod sa kabag-o,
katarong ug dili ka pa  makaperhisyo,

 panigbas, pangluthang ug pagpangtumba,
 hinungaw kini's bisyong daw way giila,

 bisan kinsa, mahimong matakbuyan,
 bisyo kini sa kamaibogong dili kapugngan,

 panghuong kini sa tinambalan sa uban,
 bisyo  sa kaigmat mangilog ug  bingkang tinan-ogan,

tagamtam,  tilaw, kitkit   sa lami nga gidili, 
magikan kini’s  panggimok sa kabuhi nga midahili…

P A N G L U O D

PANGLUOD buhat nga nagumikan sa balikog nga sangputanan, dili tukma sa iyang gipaabot ang nasum-okan, kinaiya kining dili ka...