Saturday, August 26, 2017

T A D T A D

TADTAD

tadtad ug tagod managsama mga higala,
 karne, idat-ol, ipatong, sa tadtaran nga way giila,

maglagobo ang tinadtaray sa kamerkadohan,
pinahimutang, inamang ang tinadtaray sa kabalayan,

 sa karne magpiniliay, magsinikhanay,
alegre gayud kon may tinadtaray,

may motadtad bisag yayay, 
singot magtabisay, tadtad kining walay atrasay,

tinadtaray magsugod sa hinayhinay ug inanay,
mangugat, mutiurok, ug maglungaylungay… 
Post a Comment

P A G A T A S

PAGATAS pagatas, pagatas,   sa init nga sabaw kini manghaw-as,   sa init nga hinigupay, ang gutom maluwas,   pangandam kini sa...