Monday, April 30, 2018

KAPUGNGAN PA’NG BAHA, NUNGKA ANG GUGMA

KAPUGNGAN PA’NG BAHA, NUNGKA ANG GUGMA

Gihubit gikan sa basahon’g kinaraan,
Giladlad hangtod ning gahob nga kabag-ohan,

Dili kuno mulubad  ang lunsay nga  gugma,
May panagsa na lang mamilok, may magsalimuang,

Kini talan-awon sa gugma’ng gipasubraan,
Sakto-sakto lang, basta kinablitay dili gyud pakuwangan, 

Mabulokon gayud kon si Kupido,
Mamana, kon ikaw maigo ilabi na’g matangkugo?

Dili ka na magpangutana pa,
Andam ka’g tagana, ang tanan nimo maratsada,

Basta makapatuyhakaw lang ug makapaursa,
Kay kuno,  kapugngan pa’ng baha, nungka ang gugma…  

Sunday, April 29, 2018

L U L I N G H A Y A W

LULINGHAYAW

Panahon, kining ang katawhan,  bata ug tigulang,
Maganayan, magkinuptanay sa mga ruydahan,

Lulinghayaw, pahayahay kini sa baga,
Magkalainlain’g  hulagway ang  atong makita,

Mga kulangan sa takwal, mingaw ug minghoy
Sa kilidkilid, maglulinghayaw, magtaghoy-taghoy,

Kadagatan, kabukiran hasta’s mga sapa, 
Motimpasaw, maghumolhumol, ug magbasabasa,

Lulinghayaw kining palain, hangop sa kalikopan,
Pagkamabulukon gayud niining tinuig nga naandan,

Lulinghayaw, mohatag kini’g tukmang  kabaskog,
Pahuyatid kini’s ugat, pahiuli sa naluyang kusog…

KONTROBERSIYA SA DENGVAXIA, PADAYONG MAKAPABALISA

The “dengvaxia report” of Senator Dick Gordon deserves full blown debate in the halls of the Senate. Notwithstanding its recommendation finding  former President Noynoy Aquino’s inclusion  in the list of government employees  to be charged with negligence for failing to identify the consequences of allowing dengvaxia vaccine to be used for the public despite its inherent risks, some senators have remained mum in not agreeing with the  finding. In fact, only 13 senators signed the report to be brought to the plenary for full-blown debate.

Well, in our country, where senators allied with former President Aquino still lording it over the helms of the Senate, the public in general  have  yet to see the end of the dengvaxia controversy. The parents of those children who died due to perceived dengvaxia side effects will continue to agonize  in silence and await the result of this latest projected deliberation in the Senate.

Now that Gordon's report has become ripe for debate, it is clear that people must be doubly vigilant  to whatever direction the discussion may lead them to. Otherwise, the identity of those government officials deserving to be charged in courts arising from this controversy will forever fall into the miasma of confusion.

Thursday, April 26, 2018

P U K A WPUKAW

buhat nga mopahigmata sa nahikatulog,
mosanta sa mga damgo’ng makapakurog,
adunay matulog nga ang mga mata magbuka
daw wala pa makatugpa, diay mata ra’y nagsiga

lain-lain ang pagpukaw, adunay yugyog,
adunay ipaagi sa singgit ug dakong tingog,
may pamukaw’ng maghaguros, abi nimo’g unos
dabo-dabo diay nga nagdala ug daghan’g puspos,

kay, diay nasayran ang imong tinagoan
ang tinan-ogan, sekreto’ng inampingan,
daghang pangulipas, pangatarungan’g mapukaw
dili na katuhoan, kon ang kamatuoran mapukaw.

P A N G L U O D

PANGLUOD buhat nga nagumikan sa balikog nga sangputanan, dili tukma sa iyang gipaabot ang nasum-okan, kinaiya kining dili ka...