Thursday, October 20, 2016

PASINGOT NGA TININGOB

PASINGOT NGA TININGOB

tulukibon ang pasingot nga tiningob,
 sagad may mang-igdal nga  daw tuod,

daghan ang singot mangatagak,
hasta sip-on, mudagay-day,  maglagasak,

kining pasingot nga tiningob,
sa kadaghang pinundo nga singot,

siguradong may mangapaslot,
may mapagaw ug magka-"sore throat",

  binulan og tinuig nga way pasingot,
siguradong sa tiningob nga pasingot,

bahala’g alimuot, basta singot makalusot,
hasta mga bungot ug buhok mangalarot...

P A N G L U O D

PANGLUOD buhat nga nagumikan sa balikog nga sangputanan, dili tukma sa iyang gipaabot ang nasum-okan, kinaiya kining dili ka...