Thursday, October 20, 2016

PASINGOT NGA TININGOB

PASINGOT NGA TININGOB

tulukibon ang pasingot nga tiningob,
 sagad may mang-igdal nga  daw tuod,

daghan ang singot mangatagak,
hasta sip-on, mudagay-day,  maglagasak,

kining pasingot nga tiningob,
sa kadaghang pinundo nga singot,

siguradong may mangapaslot,
may mapagaw ug magka-"sore throat",

  binulan og tinuig nga way pasingot,
siguradong sa tiningob nga pasingot,

bahala’g alimuot, basta singot makalusot,
hasta mga bungot ug buhok mangalarot...

HINGWARTA

HINGWARTA tuburan sa inabtik nga linihokan, walay lisod kay kuwarta gisaligan, waldas ngadto ug ngari, bahalag ang gikuwarta...