Saturday, April 9, 2016

D U T E R T E

D U T E R T E

D – “Digong! Digong! Digong!” ngan nga gisinggit sa baga’ng duot sa katawhan,  “Ikaw na gayud!”,

U - utlanan's mga tampalasan, ug abusado hapit na maabot ug silang tanan ianod,

T - tinumpi nga saad, kinaraan nga haylo sa botante dili na magsilbi,

E - etrapo ni Digong ang mga kiriwan, tulisan hangtod sila masikwate,

R - rabanit ug taas nga hut-ong sa katilingban, magbarog nga makiangayon,

T - tinarong, pagpuo sa mga badlungon, hiyas kining pakamatyan ni Digong,

E - eleksyon pagka presidente milabay na, hadla sa Maute, Isis ug uban pa, sa pakigbatok nila, Digong kuyogan ta, buligan ta!!

No comments:

P A N G L U O D

PANGLUOD buhat nga nagumikan sa balikog nga sangputanan, dili tukma sa iyang gipaabot ang nasum-okan, kinaiya kining dili ka...