Thursday, July 21, 2016

TOK-HANG


TOK-HANG

gikalisangan ug gikagubtan's mga badlungon,
hiniposay sa bisyosong patikan ug bungoton,

negosyante'ng nagsalig sa kangitngit,
 siguradong magkamuritsing ug magkabulingit,

 kini toktok ug hangyo sa kaayuhan,
 kini nagdala ug hugot nga pasidaan,

 matod pa TOK-HANG walay pinugsanay,
 apan kini walay balibaray,

 may panahon pa kon TOK-HANG patalinghugan,
 aron  makalikay sa  listahan sa mga binuthan..
Post a Comment

P A G A T A S

PAGATAS pagatas, pagatas,   sa init nga sabaw kini manghaw-as,   sa init nga hinigupay, ang gutom maluwas,   pangandam kini sa...