Monday, May 21, 2018

B I S I K L I T A


BISIKLITA

kabay-anan, kapasingtan, kapahungawan,
ayuda alang sa singot, ug kusog nga natal-opan,

kaalegre baya kon bisiklita kanunayon,
kahayahay sa paginhawa, hasta tuhod malig-on,

 tindak, tindak, hangtod pilas ug bugan magsingkiay,
bisiklita, pangabayo kining daw bihagay,

 may masubraan, dila modiwalwal,
 ug may pipila usab nga  magkanguhal,

likayi lang gyud nga ikaw mayayay,
aron ang biyahe tunhay ug dili malangay...

Post a Comment

P A G A T A S

PAGATAS pagatas, pagatas,   sa init nga sabaw kini manghaw-as,   sa init nga hinigupay, ang gutom maluwas,   pangandam kini sa...