Sunday, January 29, 2017

MISS UNIVERSE

MISS UNIVERSE

pabugduhay, panindotay, may pakiaykiay,
kalibutanong sabong kini sa mga maanyag nga Inday,

suliyaw sa katawhang nagtan-aw sa pakiatay,
bangga sa kaanyag kining makapatubod ug laway,

mga kalakin-an, kababayen-an, hasta wanggits,
mag-ambahan,  magkinuptanay, ug may mangablit,

mga pangutanang mangukay ug kahibalo daw latigo,
may magpitokpitok, may hait manubag sa entablado,

dili sa kidhat ug patas-anay’g silong ang hukman,
dili  sa pahiyom nga makapatin-aw sa mata’ng gilumutan  

ang himoong sumbanan sa angay’ng mapurongpurongan,
kamaundanon sa  gipaambitan’g  kahibalo gitutukan,  

ang kandidata’ng pinakamaayo mangladlad sa tinaguan,
sa kahibalong gipahayagan, siya ang ilho’ng senyalan,

Miss Universe, kuninitan ug  han-okanan,
ilhon ang pinakamaanyag nga kaintapan  sa tanan… 
Post a Comment

P A G A T A S

PAGATAS pagatas, pagatas,   sa init nga sabaw kini manghaw-as,   sa init nga hinigupay, ang gutom maluwas,   pangandam kini sa...