Saturday, May 9, 2015

L A T A G A W

LATAGAW

panaw nga daw maglutawlutaw,
ngadto ngari ang iyang  panan-aw,

ang padulngan dili matataw,
 kalas kaayo kini siya ug bahaw,

sama kini's kalatagaw sa langaw,
lakaw man gud kining dala panghagdaw,

 mga libod suroy kanunay'ng maglatagaw,
 lagyo’g maabot, may muoli nga mabuntagan,

hangtod mga mata magsiga, maghalhal na lang,
 siya nasum-ok diay sa latagaw'ng binuhatan…
Post a Comment

P A G A T A S

PAGATAS pagatas, pagatas,   sa init nga sabaw kini manghaw-as,   sa init nga hinigupay, ang gutom maluwas,   pangandam kini sa...