Monday, March 20, 2017

A M P O

AMPO

hinagiban sa pagsalig,
sandiganan sa nagbahirig,

sampitonon sa kawad-on,
pakighinabi sa labawng manggialamon,

pulong pasalamat sa malipayon,
timaan kini’s  kahuyang ug kamasalaypon,  

ihatag sa ginoo, pag-ampo, iampo,
talan-awon sa hugot nga pagtuo ang ampo.

No comments:

HINGWARTA

HINGWARTA tuburan sa inabtik nga linihokan, walay lisod kay kuwarta gisaligan, waldas ngadto ug ngari, bahalag ang gikuwarta...