Monday, March 20, 2017

A M P O

AMPO

hinagiban sa pagsalig,
sandiganan sa nagbahirig,

sampitonon sa kawad-on,
pakighinabi sa labawng manggialamon,

pulong pasalamat sa malipayon,
timaan kini’s  kahuyang ug kamasalaypon,  

ihatag sa ginoo, pag-ampo, iampo,
talan-awon sa hugot nga pagtuo ang ampo.
Post a Comment

SA TUIG 2019, SUGATON TA ANG MGA BABOY

SA TUIG 2019, SUGATON TA ANG MGA BABOY Tik, tak, tik, tak...2019   nagsingabot na… ang taknaan nagpangatagak, may mga saad n...