Tuesday, March 28, 2017

BINULSITANG GAKOS, HALOK NGA PINUTOS

BINULSITANG GAKOS, HALOK NGA PINUTOS

binulsitang gakos, halok nga pinutos,
sinugatan sa dili kapugwan’g  kahigwaos,

pasiunang lakang padulong sa panagtakos
nga makapalugwa ug singot ug mga  hangos,

gugmang gipanumpaan, mga hinalaran  
binulsita ug pinutos maoy paboritong  sinugatan,

katumanan kini sa sanglitanang:  

"Pusta kon maputos, ihatag ang gakos,
Unya pakapini'g halok nga mag-uros uros,
Kini ang timailhan sa  gugmang tim-os,
Kanunay’ng initon aron dili mapan-os."
Post a Comment

SA TUIG 2019, SUGATON TA ANG MGA BABOY

SA TUIG 2019, SUGATON TA ANG MGA BABOY Tik, tak, tik, tak...2019   nagsingabot na… ang taknaan nagpangatagak, may mga saad n...