Saturday, April 15, 2017

K A B A N H A W A N

KABANHAWAN

kasaulugan kini human sa pagpasakit,
mangugkat ug  modan-ag sa nagpangitngit,

kagutom, kauhaw ug kamingaw sa puasa,
 sa kabanhawan, kini wagtangon sa panaghiusa,

kitang tanan magpakitakos  pagtuhog sa sugo,
sa pagkamatarong ug paglikay sa dalang naglikoliko...

No comments:

HINGWARTA

HINGWARTA tuburan sa inabtik nga linihokan, walay lisod kay kuwarta gisaligan, waldas ngadto ug ngari, bahalag ang gikuwarta...