Saturday, April 15, 2017

K A B A N H A W A N

KABANHAWAN

kasaulugan kini human sa pagpasakit,
mangugkat ug  modan-ag sa nagpangitngit,

kagutom, kauhaw ug kamingaw sa puasa,
 sa kabanhawan, kini wagtangon sa panaghiusa,

kitang tanan magpakitakos  pagtuhog sa sugo,
sa pagkamatarong ug paglikay sa dalang naglikoliko...
Post a Comment

SA TUIG 2019, SUGATON TA ANG MGA BABOY

SA TUIG 2019, SUGATON TA ANG MGA BABOY Tik, tak, tik, tak...2019   nagsingabot na… ang taknaan nagpangatagak, may mga saad n...