Friday, June 8, 2018

E S T U D Y A N T E

ESTUDYANTE

magtuon, mangandam sa bawon, sayo'ng momata,
magkamuritsing, magbaguod sa tun-anan ug inalsa,

inadlawong gimatuto sa maayong pamatasan,
giumol, gitisok sa alimpatakan ang maayong binuhatan,

may magginukdanay, magkadusingot sa kinatkatay,
 linabayay ug papel, lapis kitkiton kon maabtan ug kalaay,

 ang hinaguan ug pinasingtan, mamunga  ug diploma,
ang mas  hinuon ug kugihan  makapupo ug medalya,

bulawanong takna mabadbad sa pagkaestudyante, kalampusan musubol, manukad sa pagkaestudyante..
Post a Comment

SA TUIG 2019, SUGATON TA ANG MGA BABOY

SA TUIG 2019, SUGATON TA ANG MGA BABOY Tik, tak, tik, tak...2019   nagsingabot na… ang taknaan nagpangatagak, may mga saad n...