Friday, June 8, 2018

E S T U D Y A N T E

ESTUDYANTE

magtuon, mangandam sa bawon, sayo'ng momata,
magkamuritsing, magbaguod sa tun-anan ug inalsa,

inadlawong gimatuto sa maayong pamatasan,
giumol, gitisok sa alimpatakan ang maayong binuhatan,

may magginukdanay, magkadusingot sa kinatkatay,
 linabayay ug papel, lapis kitkiton kon maabtan ug kalaay,

 ang hinaguan ug pinasingtan, mamunga  ug diploma,
ang mas  hinuon ug kugihan  makapupo ug medalya,

bulawanong takna mabadbad sa pagkaestudyante, kalampusan musubol, manukad sa pagkaestudyante..

No comments:

HINGWARTA

HINGWARTA tuburan sa inabtik nga linihokan, walay lisod kay kuwarta gisaligan, waldas ngadto ug ngari, bahalag ang gikuwarta...