Friday, June 8, 2018

U K O B


UKOB

panagdugtong sa mga ngabil,
sinukdanay's gininhawa'ng dili magpasupil,

mouliot sa pagbating manguot,
maghatod ug pagbating manggimok,

makapahumok sa kasingkasing,
makapagahi sa tinguha nga manghaling,

padayag kini nga dili mogamit ug pulong,
apan sabakon sa gakos nga mainiton..
Post a Comment

SA TUIG 2019, SUGATON TA ANG MGA BABOY

SA TUIG 2019, SUGATON TA ANG MGA BABOY Tik, tak, tik, tak...2019   nagsingabot na… ang taknaan nagpangatagak, may mga saad n...