Friday, June 8, 2018

U K O B


UKOB

panagdugtong sa mga ngabil,
sinukdanay's gininhawa'ng dili magpasupil,

mouliot sa pagbating manguot,
maghatod ug pagbating manggimok,

makapahumok sa kasingkasing,
makapagahi sa tinguha nga manghaling,

padayag kini nga dili mogamit ug pulong,
apan sabakon sa gakos nga mainiton..
Post a Comment

P A G A T A S

PAGATAS pagatas, pagatas,   sa init nga sabaw kini manghaw-as,   sa init nga hinigupay, ang gutom maluwas,   pangandam kini sa...