Friday, June 15, 2018

MAKAMAO ANG LANGGAM PERIKO

MAKAMAO ANG LANGGAM PERIKO

Naay 3 ka babae nga nag suroy-suroy ug ilang nakita ang Periko.. Ug niingon ang Periko..

"Itom, pula, puti."

Ug ang mga babae natingala..

"Hala! Atong mga panty nahibal-an."

Pagkasunod adlaw..Nibalik na sad sila.. Ug ang Periko..
Niingon..

"Gisi, lostred, lagum."

"Hebal-an na sad!"

Sa ikatulong adlaw. Nagsabot ang 3 ka babae nga dili sila mamante..

Naglibug ang Periko..

"Mmmm,"

"Kulot nga baga, opaw nga nagyambi, pahak kay dili maayong pagkaretoke!".

hA ha ha. .
sakzpan japon!
Post a Comment

SA TUIG 2019, SUGATON TA ANG MGA BABOY

SA TUIG 2019, SUGATON TA ANG MGA BABOY Tik, tak, tik, tak...2019   nagsingabot na… ang taknaan nagpangatagak, may mga saad n...