Saturday, March 7, 2015

K A L D E R O


KALDERO

lutuanan sa nagkadaiyang kan-onon,
himoong lat-anan, mga gahi palumoyon,

karne, isda, mga utanon, ilahugay,
may magkamuritsing, sa pag-ukay,

kini pabukalan, mga  lamas tilokon,
singot’s agtang, liog ug ilok patud-on,

galamitong kaldero dili gayud mahimutang
kini pagahikit-an  kon imong  kaldero  maghayang,

apan kon   tiyan  ug kusog haw-ang,
magping-it daw gipaitan sa  panyawan,

 nawong piyahokon ug  lusparon,
ulo kanunay'ng mag-aburido,

panan-aw sa palibot mag-alburoto,
singhag diri, singhag didto,

timaan kini mga amiga ug amigo,
nga adunay nakulban ug kaldero..

No comments:

P A N G L U O D

PANGLUOD buhat nga nagumikan sa balikog nga sangputanan, dili tukma sa iyang gipaabot ang nasum-okan, kinaiya kining dili ka...