Monday, March 23, 2015

L U M O Y


LUMOY

talan-awong gibiyaan sa kagahi,
 lungaylungay daling masinati,

 kakulang sa kabaskog,
dili tukmang pangusog,

sa pagpanglumoy ang tanan mosangpot,
 magkalisod hasta kunot mutapot,

kamaampingon sa buluhaton,
 himoon ug dili palabyon,

aron dili ka matawgan ug 'NOY LUMOY',
ikaw magminghoy, imong pangandoy manglumoy…
Post a Comment

P A G A T A S

PAGATAS pagatas, pagatas,   sa init nga sabaw kini manghaw-as,   sa init nga hinigupay, ang gutom maluwas,   pangandam kini sa...