Saturday, April 4, 2015

PAHIMUDSI ANG TALENTO

PAHIMUDSI  ANG TALENTO

pahimudsi ang imong naangkong talento,
dili kasarangang kahanas, kalantip maanaa kanimo,
sa kadaghanan mabaniog ug maladlad  imong kamaayo,

ikaw dugukan, sa mga bulak kuninitan,
ampay sa mga inday'ng nagpabuyang-ang,
maghulat mabisbisan sa grasya mong gihuptan…
Post a Comment

P A G A T A S

PAGATAS pagatas, pagatas,   sa init nga sabaw kini manghaw-as,   sa init nga hinigupay, ang gutom maluwas,   pangandam kini sa...