Thursday, February 5, 2015

INDIGAY SA KAANYAG

INDIGAY SA KAANYAG

puwerte kining mangukay sa kadaghanan,
ilabi na gayud sa mga  kalakin-an,

magkalainlain ang himoong sukdanan,
ibabaw sa entablado kaanyag magpasad,

kiaykiay, linabyogay, pabugduhay ipangladlad, apan kuydawo sa kainit nimong motan-aw,

imong kahinam mopatigbabaw,
makapasudlot kining  tanan sa kalimutaw,

indigay kining walay tihiktihik,
naglumpayat nimong hunahuna mobutirik..

No comments:

P A N G L U O D

PANGLUOD buhat nga nagumikan sa balikog nga sangputanan, dili tukma sa iyang gipaabot ang nasum-okan, kinaiya kining dili ka...