Thursday, February 12, 2015

P L E T E

PLETE

bayad sa pagsakay,
mga sakyanan maglaray,

mga pasahero mag-inilogay,
kon  magkalisod, magkinapyotay,  

matag buntag ug tingpauli,
pasulod ug pagawas magkapuliki,

 may mamumo, mapandol, mapakong,
sinikhanay sinabakay, may magtikongkong,

may mosirit magdali kay mamukong,
diskwento gipasing-it sa guwangon,

kalisod ug kahasol mahimong piyungan,
 apan nungkang makalimtan,

 ang pinakaimportante sa tanan,
ang plete,  ang atong   hataganan…
Post a Comment

P A G A T A S

PAGATAS pagatas, pagatas,   sa init nga sabaw kini manghaw-as,   sa init nga hinigupay, ang gutom maluwas,   pangandam kini sa...