Friday, February 6, 2015

SINGOT SA KAADLAWON

SINGOT SA KAADLAWON


giingon nga pasingot kinahanglanon,
makapalagsik, makapabaskog sa luyahon,

magtubod ang singot sa buntag,
init ang singot sa udto nga makapalisngag,

hapo ang singot sa kahaponon,
pangandam sa hagwa sa kagabhion,

magpanikad  ug pasingot ang mahiligon,
magpanilap, daw iring banbanon,

nanugkad sa kangitngit nga tulukibon,
samtang may singot nga tilokonon,

katugnaw ug kainit lahugayon,
singot sa kaadlawon palugwaon…
Post a Comment

P A G A T A S

PAGATAS pagatas, pagatas,   sa init nga sabaw kini manghaw-as,   sa init nga hinigupay, ang gutom maluwas,   pangandam kini sa...