Wednesday, February 18, 2015

P L A S A

PLASA

paharuhayan'g dugukan sa katawhan,
ladlaran sa nagkalainlaing katuyuan,
himoonong pugaran sa mga kukhan,

daghan ang maniid, ug may mangatang,
pitaka sa maglulinghayaw kuninitan,
han-ukanan sa mangita ug kaparang,

 mamasing may mapalgan nga kapahut-an,
 mga tinguhang naghaguros aron  makatagamtam,
sa gimithi ug gidamgo  nga ting-usbawan..

No comments:

P A N G L U O D

PANGLUOD buhat nga nagumikan sa balikog nga sangputanan, dili tukma sa iyang gipaabot ang nasum-okan, kinaiya kining dili ka...