Wednesday, April 9, 2014

K A H A K O G

KAHAKOG

ang kahakog walay busganan,
dili manumbaling, dili mangila ug utlanan,
mohatod man kini’g pasakit sa uban...

pailadman mo man,
ipakita mo mang daw maoy imong  naandan,
manghatag kini'g panag-ingnang…

ikaw yam-iran, mahimong sumsuman,
ang kahakog, salawayon kini nga binuhatan,
ikaw mahimo’ng  tunok sa katilingban…
Post a Comment

P A G A T A S

PAGATAS pagatas, pagatas,   sa init nga sabaw kini manghaw-as,   sa init nga hinigupay, ang gutom maluwas,   pangandam kini sa...