Wednesday, April 9, 2014

K A H A K O G

KAHAKOG

ang kahakog walay busganan,
dili manumbaling, dili mangila ug utlanan,
mohatod man kini’g pasakit sa uban...

pailadman mo man,
ipakita mo mang daw maoy imong  naandan,
manghatag kini'g panag-ingnang…

ikaw yam-iran, mahimong sumsuman,
ang kahakog, salawayon kini nga binuhatan,
ikaw mahimo’ng  tunok sa katilingban…
Post a Comment

SA TUIG 2019, SUGATON TA ANG MGA BABOY

SA TUIG 2019, SUGATON TA ANG MGA BABOY Tik, tak, tik, tak...2019   nagsingabot na… ang taknaan nagpangatagak, may mga saad n...