Thursday, April 10, 2014

K A P E

KAPE

imnonon kini'ng mopahiuli,
mopabalik sa kalagsik nga midahili,

tukmang pawala sa duka,
hugupanan sa buhat nga nagmantika,

may mga nagmata'g buntag,
ug may mga binuhatang dinanghag,

nakapiyong  kay wala kapangape, walay pagmatngon,
sa pangape, kining tanan  han-ayon, tul-iron,

mga nataligam-an  balikon ug atimanon,
bahala'g nerbiyoson, sa init nga kape,

may papait,  may tam-is, may pabaskog nga kape
manginom ta’g kape, aron kukabildo  maalegre..
Post a Comment

P A G A T A S

PAGATAS pagatas, pagatas,   sa init nga sabaw kini manghaw-as,   sa init nga hinigupay, ang gutom maluwas,   pangandam kini sa...