Saturday, April 5, 2014

PAGHINULSOLPAGHINULSOL

tigbas kini sa konsyensya,
pahinumdom nga may adlaw pa,

kini  magpaabot kon modangop ka Kaniya, 
latos sa pagpakasala, tamparos sa pagpamintaha,

pagkamasupilon, pagkamadaugdaugon,
sa paghinulsol ang tanan tunawon,

ikaw agakon, paamgohon,  hingpiton,
pagpanghugas kini sa imong pagkakalibotanon…

No comments:

HINGWARTA

HINGWARTA tuburan sa inabtik nga linihokan, walay lisod kay kuwarta gisaligan, waldas ngadto ug ngari, bahalag ang gikuwarta...