Saturday, April 5, 2014

PAGHINULSOLPAGHINULSOL

tigbas kini sa konsyensya,
pahinumdom nga may adlaw pa,

kini  magpaabot kon modangop ka Kaniya, 
latos sa pagpakasala, tamparos sa pagpamintaha,

pagkamasupilon, pagkamadaugdaugon,
sa paghinulsol ang tanan tunawon,

ikaw agakon, paamgohon,  hingpiton,
pagpanghugas kini sa imong pagkakalibotanon…
Post a Comment

SA TUIG 2019, SUGATON TA ANG MGA BABOY

SA TUIG 2019, SUGATON TA ANG MGA BABOY Tik, tak, tik, tak...2019   nagsingabot na… ang taknaan nagpangatagak, may mga saad n...