Saturday, April 5, 2014

PAGHINULSOLPAGHINULSOL

tigbas kini sa konsyensya,
pahinumdom nga may adlaw pa,

kini  magpaabot kon modangop ka Kaniya, 
latos sa pagpakasala, tamparos sa pagpamintaha,

pagkamasupilon, pagkamadaugdaugon,
sa paghinulsol ang tanan tunawon,

ikaw agakon, paamgohon,  hingpiton,
pagpanghugas kini sa imong pagkakalibotanon…
Post a Comment

P A G A T A S

PAGATAS pagatas, pagatas,   sa init nga sabaw kini manghaw-as,   sa init nga hinigupay, ang gutom maluwas,   pangandam kini sa...