Sunday, April 6, 2014

Kaban ni D_BystandeR: KALIBOGAN ANG KOMENTARYO NI SUPER BOB


Naglibog ko ining Super Bob ngano nga iya man gyung initan si Tommy O? Ikaw bay dunay Cancer unya mamaayo ka tingali tungod sa milagro unya tungod sa imong kalipay maaghat ka sa pagpaanunsyo nga ikaw maayo na, that is understandable because as you know tagsa ray tawo nga nalibre sa sakit nga kanser.

A friend of mine here in the States died three days ago after battling his liver cancer for 8 months. Ayaw ug palab-ani ug pasakit ug sulti si Tommy Super Bob kay gabaan unya ka ug ikaw na say masakit ug kanser. Paminaw ko ug ikaw maoy atakihon  sa kanser kadiyot ra kang motikyaob ilabi na kusog kaayo kang mopasakit ug sulti sa mga tawo nga nagtuo nga sila luwas na sa ilang sakit sa kanser. Ang imo untang buhaton Super Bob mao ang pagsulti ginamit ang mga mabugnaw nga pulong kay duna pa tingali modayeg nimo ug malipay sa imong pagka-tinood nga kristiyanos, di ba?

No comments:

HINGWARTA

HINGWARTA tuburan sa inabtik nga linihokan, walay lisod kay kuwarta gisaligan, waldas ngadto ug ngari, bahalag ang gikuwarta...