Wednesday, April 16, 2014

KALBARYO


KALBARYO

bantawan sa pagpasakit,
luha ug dugo gipangdughit,
dili katiawtiawang agianan,

mga kasingkasing  mangapukan,
tukbilon mo man sa makadaghan,
ikaw musangko sa kaamgohang,

gibuhat NIYA ang tanan,
gihangop ang mga latos,
kastigo,  pagbiaybiayng naghaguros,

talan-awon sa dakong pag-antos,
gibuhat NIYA ang tanan, paghatod sa mensaheng,  
KON ANG  PAGPAKASALA TAWHANON, ANG PAGPASAYLO BALAANON!!
Post a Comment

P A G A T A S

PAGATAS pagatas, pagatas,   sa init nga sabaw kini manghaw-as,   sa init nga hinigupay, ang gutom maluwas,   pangandam kini sa...