Wednesday, April 16, 2014

KALBARYO


KALBARYO

bantawan sa pagpasakit,
luha ug dugo gipangdughit,
dili katiawtiawang agianan,

mga kasingkasing  mangapukan,
tukbilon mo man sa makadaghan,
ikaw musangko sa kaamgohang,

gibuhat NIYA ang tanan,
gihangop ang mga latos,
kastigo,  pagbiaybiayng naghaguros,

talan-awon sa dakong pag-antos,
gibuhat NIYA ang tanan, paghatod sa mensaheng,  
KON ANG  PAGPAKASALA TAWHANON, ANG PAGPASAYLO BALAANON!!
Post a Comment

SA TUIG 2019, SUGATON TA ANG MGA BABOY

SA TUIG 2019, SUGATON TA ANG MGA BABOY Tik, tak, tik, tak...2019   nagsingabot na… ang taknaan nagpangatagak, may mga saad n...