Saturday, April 12, 2014

MAPAKYAW BA ANG KALAMPOSAN?

MAPAKYAW BA ANG KALAMPOSAN?

gibaniog, gipasibantog,
may biya ug may inilog,
sa makabungog nga tingog,
kab-oton ang kalamposang dangog,

ang mamakyaw motingsi,
taliwala sa hagit nga makabungi,
kombati kini tali sa batan-ong opaw,
ug gulangong nailhan ug pamakyaw,

silang duha hugot nga nangandak,
sila nanaad nga walay mokakak,
mga kinumo kuno mag-aso aso,
ihilam-os ang  kinumong maglagubo,

minilyong kuwarta ipang-itsa,
mga sugarol mangaukay,  mangaliya,
unta dili mamunbon ilang pusta,
hala saksihan ta kuno, mga amigo,

siguradohang maayo imong pagkapuwesto,
panagtigi kini  sa nagsul-ob  ug bigote,
ug hambogiroong itomon nga daw kapre,
kombatihon ang kampeyonatong  ilogan,
 MAPAKYAW BA ANG KALAMPOSAN???

No comments:

HINGWARTA

HINGWARTA tuburan sa inabtik nga linihokan, walay lisod kay kuwarta gisaligan, waldas ngadto ug ngari, bahalag ang gikuwarta...