Monday, April 14, 2014

KADAOGAN

KADAOGAN

ganti sa buhat nga gihagoan,
katumanan sa mga saaran,

human sa makabughat nga pangandam,
kadaogan modan-ag sa agianan,

magdalag maayong pagtulun-an,
kon kadaogan mahimo sa uban,

imo usab kining makab-otan,
usa kini ka maayong panag-ingnan.
Post a Comment

P A G A T A S

PAGATAS pagatas, pagatas,   sa init nga sabaw kini manghaw-as,   sa init nga hinigupay, ang gutom maluwas,   pangandam kini sa...