Monday, April 14, 2014

KADAOGAN

KADAOGAN

ganti sa buhat nga gihagoan,
katumanan sa mga saaran,

human sa makabughat nga pangandam,
kadaogan modan-ag sa agianan,

magdalag maayong pagtulun-an,
kon kadaogan mahimo sa uban,

imo usab kining makab-otan,
usa kini ka maayong panag-ingnan.
Post a Comment

SA TUIG 2019, SUGATON TA ANG MGA BABOY

SA TUIG 2019, SUGATON TA ANG MGA BABOY Tik, tak, tik, tak...2019   nagsingabot na… ang taknaan nagpangatagak, may mga saad n...