Wednesday, April 9, 2014

TAGO



TAGO

buhat nga magpasabot ug paglikay,
pagpahilayo aron dili masablay,
sa pakisusi ug mapaniirong biaybiay,
tago gikan sa damgong nahimong bato,
gikan sa saad nga nahanaw daw aso,

inabtik nga buhat ang pagtago,
siguradoha lang nga sa imong pagtago,
imong matabonan hasta anino,
tagoi hasta baho aron dili masingo,


 sekreto pangitngitan sa pagtago,
bantayi lang ang pagsige'g tago,
imong kahadlokan nga dili makit-an,
hangtod pagkaligo imong likayan.
Post a Comment

SA TUIG 2019, SUGATON TA ANG MGA BABOY

SA TUIG 2019, SUGATON TA ANG MGA BABOY Tik, tak, tik, tak...2019   nagsingabot na… ang taknaan nagpangatagak, may mga saad n...