Wednesday, April 9, 2014

TAGOTAGO

buhat nga magpasabot ug paglikay,
pagpahilayo aron dili masablay,
sa pakisusi ug mapaniirong biaybiay,
tago gikan sa damgong nahimong bato,
gikan sa saad nga nahanaw daw aso,

inabtik nga buhat ang pagtago,
siguradoha lang nga sa imong pagtago,
imong matabonan hasta anino,
tagoi hasta baho aron dili masingo,


 sekreto pangitngitan sa pagtago,
bantayi lang ang pagsige'g tago,
imong kahadlokan nga dili makit-an,
hangtod pagkaligo imong likayan.
Post a Comment

P A G A T A S

PAGATAS pagatas, pagatas,   sa init nga sabaw kini manghaw-as,   sa init nga hinigupay, ang gutom maluwas,   pangandam kini sa...