Friday, January 11, 2013

MGA KALAINAN SA BINISAYA UG INAMERKANO


ANG BINISAYA

ang binisaya gahi, may moingon,  
ang magbinisaya isug paminawon,
mulahutay kon imong tugawon,
dili muatras kon imong  hagiton,
moyangoyango kon imong paalagaron,
bantok, mais ang paboritong kan-onon,
dili mosibog bahala’g magkadusingot
dili muatras   bisan  pa’g asa mangabot,
gikan sa inibtanay’g bungot ug pilok
hangtod sa inupaway’g buhok,
lakip na  sa ugatong paningkamot,
kini dili gayod  magpaparot.


ANG   INAMERKANO

may mga pinulongan’g  atong nasinatian
sama sa inamerkano’ng lumoy pamation,
dali ra kaayo kining  puklingon,  
kon pagahiay na ang paminawon,
dali’ng modukoduko mura’g manggiulawon,
gasalig sa gitas-on,  apan humok pa’s   mamon.
hitsas sa pagkaon, apan magtablitas kon hagiton
sa tabyog ug undak sa  buhat nga tawhanon
sa lahutay,  kini kanunay’ng  agdahonon,
mahasirilsiril,  pangontra ug tubag kaplagon
batok sa binisaya’ng  mobarog sa kamapasigarbohon
sa hudyaka ug katawa ang binisaya, magmadaugon. 

No comments:

P A N G L U O D

PANGLUOD buhat nga nagumikan sa balikog nga sangputanan, dili tukma sa iyang gipaabot ang nasum-okan, kinaiya kining dili ka...